bionavigaattori

Hyvästi Sipilä. Mutta Sipilän / Bernerin liikennepolitiikka jää eloon

 

 Hyvästi Sipilä.  Mutta Sipilän / Bernerin liikennepolitiikka jää eloon.

 

Tämän päivän kannatus erot ja koomentit mm Hyvästi Sipilä  näkyvät Lasr Erik Elskmannin blogista http://jaga.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272863-hyvasti-sipila?ref=karuselli

Minä taas puolestani etsin yksityishenkilönä puoluetta,  jossa hoidettaisiin Suomen liikenneinfra kuntoon. 

Se tarkoittaa, että minun kannattamassani puolueessa- se jolle ääneni annan - tulisi ottaa huomioon liikenneasiat ei vähiten siksi, että ne ovat osa minun identiteettiäni..  Olen  liikenteen parissa työskennellyt koko ikäni.

 tein em syystä  seuraavan vertailun puolueitten liikennepolitiikasta,  samassa järjestyksessä kuin em Sipilä hyvästi  blogisti ne mainitsi.

+++

Taustaa...

Liikenteen  kehittäminen on maassamme varmistettu niin, että se on  aihe alue,  jossa puolueiden näkemys on käytännössä ollut vuodesta 2007  yhtenäinen ja valitettavasti samalla myös  vuodesta 2011 lähtien EU ssa tehtyjen liikenne strategia sopimuksien vastainen  niin raskaan maantieliikenteen ja vesiliikenne tavoitteiltaan kuin toteutuksiltaan.   

Tavoite : vähentää raskaan  maantieliikenteen  volyymejä siirtämällä niitä raide ja vesiliikenteeseen.

Toteutuma : raskaan tavaraliikenteen maantieliikenne volyymit ovat olleet kasvussa vuodesta 2013 ,johtuen maassa harjoitetusta puuttellisesti toteutetusta liikennepolitiikasta.

++++

Katsotaanpa,  mitä löydetään vuoden 2019 vaaliohjelmista:

Keskusta = Tausta

on aloittanut jo nyt voimassa olevan linjan vuoden  2007 hallituksella: silloin mainostetun  liikennepoliittisen vallankumouksen, muuttamalla ns liikennemuotojen muodostamien kunkin moodin mukaisen siilo hallinnon,  yleisjohto hallintoon,  jossa asiantuntijat ovat mahdollisimman kaukana poliittisesta päätöksenteosta. 

Tällä mallilla on pystytty muuttamaan ensin liikenteen tutkimus koskemaan ainoastaan virkamiesten ja poliitikkojen ajamaa linjaa neljälle liikennemuodolle . ja se merkitsee Suomessa käytännössä  raideliikenne kehittämis monopolia .  Tämän harjoitetun politiikan katkais oikeuskansleri hallituksen eron yhteydessä. 

Tosin mitä ilmeisemmin ainoastaa siksi, kunnes jälleen uusi hallitus  päättää jatkaa raidepolittista linjaa.

  Ja varmasti päättä mikäli valtakunnan politiikasta pidetään kiinni samoin mitä tähän asti eli jatketaan ikäänkuin mitään ei olisi tapahtunut ja huomioimatta mm oikeuskanslerin aikaisempia huomiota liikennevirastolle(2014) , puhumattakaan EU liikennestrategian  huomioimisesta  ja unohdetaan myös päästöjen pienentäminen tavaraliikenteen osalta muulla kuin poltto aine muutoksilla ja kuorma autojen kasvattamisilla..

Nykyinen hallituksen tavoite on tunnettu  noin 50 miljardin euron panostuksena Helsingin  ja  Uudenmaan aluekeskeiseen raideliikenteeseen.

jota muut puolueet tukevat vaaliohjelmassaan poikkeuksetta :  

 

Vihreä liitto = https://www.vihreat.fi/asiat/vihrea-politiikka/eduskuntavaaliohjelma-2019

”Viedään Suomi raiteille: tehdään nopeista junayhteyksistä kotimaan liikenteen ydin ja lisätään reittejä myös pääradan ulkopuolelle käynnistämällä kunnianhimoinen raideinvestointiohjelma yli 10 miljardilla eurolla seuraavien 12–20 vuoden aikana. Käynnistetään tärkeimmät raidehankkeet jo ensi vaalikaudella.”

 

Perussuomalaiset = https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/PS_talouspoliittinen-ohjelma_2019_1.pdf

” Investoinnit tulee suunnata järkeviin kohteisiin kuten liikenneväyliin… ja Maa- ja rautateiden rapautuminen estettävä ” .  Ohjelmasta ei löydy  tavoitteita mm vuoden 2011 sovitun  EU liikennestrategian toteuttamiseksi mm maantieliikenne volyymien siirtämiseksi vesiliikenteeseen tai tavoitteita sisävesiliikenne verkosta. eli käytännössä Perussuomalaisten vaaliohjelma antaa täyden tuen  em keskustan aloittaman linjan jatkamiseen…. ainoastaan poikkeuksella että VR:ää ei saa pilkkoa.

 

Kokoomus https://www.kokoomus.fi/eduskuntavaaliohjelma-2019/  toteuttaa liikennepoliittista malliaan ainoastaan maantie ja raideliikenteen osalta ja jättämällä pois ja sivuuttamalla täydellisesti teollisuuden ja kaupan  tavaraliikenteen kehittämismahdollisuudet kokonaan ,jotka ovat alueellisten kehittämisten peruspilari työllisyyden takaamiseksi liikenteellis -maantieteellisesti eri laatuisilla alueilla.  

69. Edistetään suurten keskusten työssäkäyntialueiden yhdistämistä ”tunnin juna”- mallin mukaisesti. Otetaan myös alueellisten kasvukeskusten kohdalla lähtökohdaksi enintään tunnin mittaisiin yhteyksiin perustuva suunnittelu.

70. Kytketään maan eri osat kaupunkivetoiseen kasvuun vahvistamalla päärataa ja käynnistämällä ratojen teknisen nopeuden, kaksoisraiteiden ja sähköistämisen suunnittelu.

71. Kehitetään valtakunnallisesti merkittävien, suurten liikennehankkeiden nopeuttamiseksi uudenlainen, vaalikausien yli menevä rahoitusmalli.

 

SDP = https://sdp.fi/wp-content/uploads/2019/01/SDP_vaaliohjelma_web-versio2-sivuttain.pdf

panostaa esitteessään maantie ja raideliikenne panostus ohjelmaansa (Suomi on Saari -mallilla)   selvittämällä kannattajilleen parlamentaarisella menetelmällä saavutettuja tulevaisuudelle asetettavia  tuloksia. SDP:n ongelma on, että parlamentaarista tietovirtaa eduskunnalle ja päättäjille on manipuloitu jo kymmenen vuotta .  Näin tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä, joiden perusteella linjapäätökset ovat tehdyt,  puuttuu edellä maintut EU :n vuodelle 2050 asettamalla sopimustavoitteet   http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272565-rataverkon-kayttoasteesta-ja-ratahankkeista#comment-4131833

 

Vasemmistoliitto https://vasemmisto.fi/vaaliteema/ilmastonmuutos/  

yksinkertaisesti toteaa : ”Nostamme Suomen raiteille.”  Selkeää ja yksinkertaista Keskustan linjan kanssa yhtenäistä ajattelua.

 

RKP https://riksdagsval.sfp.fi/fi/hyvat-liikenneyhteydet-ovat-yksi-suomen-menestyksen-avaintekijoista/

  • että rataverkkoamme täydennetään sekä uusilla rataosuuksilla että kehittämällä nykyisiä rataosuuksia
  • että maantiemme pidetään kunnossa. Teiden kunnossapitoon on panostettava ja saatava resursseja

eli ei sanaakaan siitä, että EU:ssa ollaan sovittu maantieliikennevolyymien siirroista vesiliikenteeseen eikä siitä, että tämä mahdollista siirtomäärää on noin 30% maamme viennistä ja tuonnista mistä vertailulaskelmat tulisi suorittaa optimituloksen saavuttamiseksi niin päästöjen kuin energian ja muiden logististen kustannusten suhteen.

 

 ja

KD https://www.kdpuolue.fi/kd/files/2019/01/KDeduskuntavaaliohjelma2019.pdf

• Suomen raideliikennettä on kehitettävä osana Euroopan ydinverkkoa. Raideliikenne on tarpeellinen niin liikenneyhteyksien parantamisessa kuin myös päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkoittaa muiden puolueiden tavoin unohdettua EU liikennestrategiaa . jossa annetaan valtakirja Väylävirastolle josta huomiot oheisessa blogissa. http://bionavigaattori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/272854-lvmn-uusi-verkko-osasto-sama-politiikka

++++

 

Eli liikennepoliittiselta kannalta on aivan sama ketkä tulevat eduskuntaan ja  hallitukseen.

Tarkoittaa että  on aivan sama ketä äänestän,   koska kaikilla puolueilla liikennepoliittiset peruslinjat ovat käöytännossä keskenään samanlaiset ja minuun nähden erilaiset , ja puutteelliset  koskien EU:ssa sovittuja tavoitteita  ja kestävän kehityksen mahdollisuuksia. 

Puolueet sanovat ei EU liikennestrategisille tavoitteille  ,  kotimaan maantie ja raideliikenne lobbarit vievät koko  potin joko VR:n kanssa tai ilman…. vaihtoehtoa EU sopimuksen toteuttamisesta  ei edes mainita minkään puolueen toimesta.

Aluehallinto ja Aalto yliopisto ovat saaneet pienen poikkeuksen ja repeämän poliittiseen linjaan . siihen että . Infra rakentaminen pidettäisiin puhtaassa  Suomi on Saari liikennestrategisessa linjassa. 

Em Suomi on saari linjan  avulla maantie ja raideliikenne saavat vuosi vuoden jälkeen  noin 98% liikenneinfra budjeteista , vaikka laivoilla kulkee yli 80% maamme viennistä ja tuonnista.

Em syystä olisi edes vilkaistava,  sitä miten voitaisiin euroopan ja kotimaan  laivamatkojen lisäämistä suorittaa vähentämään raide tai maantie liikennettä alueille joissa vesiliikenne on mahdollista.  eli  Järvi Suomeen.   Sitä ei  tutkita vaan tutkitaan ainoastaan Venäjä-Saimaa alueen vesiliikennettä.  Siitä  osittainen ja ensimmäinen maantieliikenne volyymien siirtotutkimus on aloitettu , ja se valmistuu EU liikennestrategian 10 vuotis juhlavuonna  . https://www.merikotka.fi/projects/infuture-future-potential-of-inland-waterways/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Berner toteutti tehokkaasti sitä mitä eduskunta sen antoi tehdä.

Malli on periaatteessa tapulikaupunki malli 1600-1700 luvuilta ,jonka nykyaikaisen muunnoksen perustan tälle linjalle laski jo Paavo Lipposen hallitus päätöksellään panostaa Vuosaaren satamaan Kymi kanavoinnin ja vesiliikenne vaihtoehdon sijaan.

Suomi on Saari liikenne mallin kehittäminen ja edelleen kasvattaminen edellytti liikennestrategiaa, jossa vienti ja tuonti volyymit kuljetetaan pelkästään maaliikenteen avulla ja sisämaa alueista tehdään tämän avulla "Satamien takamaita." https://docplayer.fi/33929349-Suomen-satamien-taka...

Tähän linjaan Berner kykeni Ahon ja Kokoomuksen edustajien kanssa sitomaan maantie raideliikenne ohjelmillaan Järvi suomen suurimman kaupungin pormestarin Lylyn mukaan tekemällä vision vuodelle 2050 samoin puutteellisilla LVM virkamiesten tuottamilla tiedoilla (ilman EU liikennestrategia tavoitteita tai analyysia) http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset