bionavigaattori

LVM:n uusi verkko osasto- sama politiikka ?

 

Huomioita uudesta LVM:n verkko osastosta, sen liikenneverkoista, joista puuttuu valtakunnan kattava sisä vesiliikenneverkko

 

Verkko -osaston  toimintaan on määrätty kuuluvaksi tavara ja henkilöliikenteen kehittämiseksi, edistämiseksi ja ilmastopäästöjen pienentämiseksi mm. seuraavat toiminnat:

1)      Liikenneverkkojen yhteensovittaminen maankäytön, asumisen, palveluiden ja elinkeinojen harjoittamisen kanssa

2)      Liikenteen ilmastopolitiikka

3)      Liikenteen energia ja käyttövoima

4)      Liikenneverkkojenn käytön ohjaus ja hallinta

5)      Liikenneverkkojen käyttö ja toimiluvat

6)      Liikenneverkkojen kuluttaja asiat

 

Kirje sinne:

 

Arvoisa Verkko osaston johtaja Sabina Lindström

cc LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen

cc Liikenneministeri Berner

cc erityisesti uudet kansanedustajat

 

Liikenteen päästöjen pienentämisiksi EU:ssa on sovittu jo vuonna 2011 tavoite:  (, nettisivuilla jota en ole löytänyt missään suomennettuna vaikka mielestäni se on aika tärkeä ja selkeä dokumentti EU liikenteen tulevaisuuden sovituista päälinjoista.)

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en

A 50% shift of medium distance intercity passenger and freight journeys from road to rail and waterborne transport.

käännän  vuoedelle 2050 asetetun yhteisen tavoitteen seuraavasti:

”Keskipitkien    InterCity matkojen  ja tavaraliikennevolyymien 50%  siirto maantieliikenteestä raiteille ja vesiliikenteeseen. ”

Mediaa seuraten kansakunta on voinut todeta, että em EUssa sovitusta liikennepoliittisista tavoitteista on jo ennen Verkko osaston perustamista huomioitu erittäin hyvin  Raideliikenneverkon tutkiminen vuoden 2011 jälkeen samoin valtion budjetit ovat painotetut yli 50% osuudella raideliikenteen kehittämisiin.

Liikenneviraston julkituomien ja edelleen tehtävien massiivisten raideliikenne  tutkimusten ,suunnitelmien ja suunnitelmien toteuttamisten,joista osan toimeenpanon oikeuskansleri on jäädyttänyt, mukaan maamme raideliikenneverkkoa tullaan edelleen kehittämään kymmenien miljardien edestä .

+++

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportissa vuodelta 2013  sivulla 19 todetaan mm seuraavaa:

LOGISTIIKAN KUSTANNUKSET SUOMESSA OVAT EK:N ARVION MUKAAN 30 MILJARDIN VUOSITASOLLA. LOGISTIIKAN OSUUS KAIKISTA KUSTANNUKSISTA ON NOIN KAKSINKERTAINEN MUUHUN EUROOPPAAN VERRATTUNA.

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_2+2013.pdf

Vuoden 2018 vastaavassa raportissa sivulta 263 alkaen että : LAIVAKOKOJEN KASVUN TAKIA EUROOPAN VALTAMEREN PUOLESISTA SATAMISTA ON TULLUT LIIKENTEEN HUBEJA MYÖS ITÄMEREN ALUEELLE. jossa edelleen todetaan että :

SISÄVESILIIKENTEEN AVULLA MAANTIELIIKENTEEN KORVAAMINEN EDELLYTTÄÄ KONVENTIONAALISTEN LAIVOJEN TEKNIIKAN MUUTTAMISTA JA LOGISTIIKKARAKENTEEN KEHITTÄMISTÄ.

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf   

Ja Suomessa on kehitetty jo vuonna 2009 laiva jolla näitä yhteyskuljetuksia(sisävesi-itämeri)  em hubeihin voidaan toteuttaa niin että ne voisivat koskea jopa 1/3 koko Suomen viennistä ja tuonnista .samalla pienentäen vähintään tuon EU tavoitteen mukaiset 50% keskipitkän maantieliikennevolyymin määrää maanteillämme. 

+++

On hienoa että eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan havaitsema liikenteen uudistamisen tarpeen mukainen   sisävesiliikenne maantieliikenne volyymien siirto toiminnan tutkimus on aloitettu 1.11.2018 Kotkassa.

https://www.merikotka.fi/projects/infuture-future-potential-of-inland-waterways/ 

On kuitenkin todettava, että Kotka tutkimus kattaa ainoastaan pienen osan edellä mainitusta eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportin edellyttämästä tutkimustarpeesta.  Ja ei kata millään lailla koko Järvi Suomen vesiliikenne väylästöä jolle tulisi minimissään suorittaa em liikennetutkimukset sisävesi liikenneverkon aikaansaamiseksi  

Kysymyksen alaisena on mitä tuleva  eduskunta haluaa.  Mitä LVM / verkko osasto aikoo tehdä että EU:ssa sovittu maantieliikennevolyymien muutos vesille saadaan käyntiin ja Suomeen rakennettua sisävesiliikenneverkko mikä on edellytyksenä tehokkaalle maantieliikenne volyymien siirroille.  Suurin ongelma on vv 2011-2019 ollut että LVM ei ole tuottanut EU tavoitteen mukaista tietoa eduskunnalle vaan ja ainoastaan puutteellista (jopa oikeuskanslerin mukaan) tietoa polittisen päätöksen teon pohjaksi.

 

Edelleen suurena liikenne ja ympäristöpoliittisena kysymyksena on mitä LVM/verkko osasto aikoo tehdä että liikenteen päästöt huomioidaan teollisuuden ympäristö lupa anomuksissa. 

Nyt molemmat edellä mainitut aiheet ovat kymmen vuotta tehdyn sopimuksen vastaisessa tilassa jossa ,tehtaat kehittävät edelleen valtion tuella liikenneväyliä ja kalustoa niin että maantieliikenne volyymit kasvavat ja vesiliikenne mahdollisuudet päästöjen pienentämisiin ja energian säästöihin jätetään lupamenettelyissä arvioimatta ja tekemättä.

https://

ja suomalainen innovatiivinen laivanrakennustekniikka jätetään tukematta ja toteuttamatta. vaan valtio tukee pelkästään uusia pinnallisia tutkimuksia em Kotka on jo toinen sisävesilaiva tutkimus jo vuonna

VTT tutkimus 37/73/2009

sivulta 5/7:

Laffcomp Oy:n alusprojektin suurin innovatiivisyys arvo on kokonaan uuden kuljetusjärjestelmän luominen ,jolla on mahdollista korvata kumipyöräkuljetukset puu-raaka aineen kuljettamiseksi voimalan poltto aineeksi.  Alusratkaisu tekee mahdolliseksi ympärivuotisen liikenteen sekä matalien luonnonsatamien käytön, joihin ei tarvita lastausinfrastruktuuria koska lastauslaitteisto kulkee laivan mukana.”

 jolla jo silloin vuonna 2009  kehitetylle laivalle myönnettiin Suomessa mallisuoja, mikä on yhä voimassa, muttei rakentamista koskaan toteutettu Valtion vastakkaisten EU sopimusten vastaisten tavara liikennevolyymi kuljetus tavoitteiden ja toteutetun liikenneverkko politiikan vuoksi  .

Eli kysymys on jälleen suurten raideliikenne kehittämispäätösten aattona edelleen sama , tosin jälleen uudelle virastolle ja sen uudelle osastolle ja uudelle osastopäällikölle :

 

Oletteko omissa tutkimuksissanne havainneet , että liikennevolyymit maanteillä olisivat  pienentyneet tai tulevat pienentymään harjoitetun politiikan ansiosta.

ja jos ei niin

Aioitteko siitä huolimatta jatkaa edelleen samaa jo vuodesta 2011 jatkettua  em yhden päästöjen suurimman pienentämisten mahdollistamisen  toiminnan, liikennemuodon ja liikenneverkon analyysit ,suunnitelmat ja jopa korjausvelka tutkimukset uuden rakentamisesta puhumattakaan ,  poisjättävää   politiikkaa . ?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset