bionavigaattori

Vapaavuori - Lyly vs Demari hallitus

  • raskaan maantieliikenteen kasvun alku v.2012 päätöksien avulla
    raskaan maantieliikenteen kasvun alku v.2012 päätöksien avulla
  • Liikenne viraston tekemät tutkimukset 2010 luvulla vuoteen 2017
    Liikenne viraston tekemät tutkimukset 2010 luvulla vuoteen 2017
  • Puuttuva liikenneverkko
    Puuttuva liikenneverkko

 

TAUSTA

 

Oikeuskansleri yllätti täysin Suomen poliittisen eliitin ja virkamiesjohtoisen liikennekehittämislinjan.  Jo toinen vakava huomautus nyt eronneen hallituksen poliittisista linjauksista.  Edellistä huomautusta tämän hallituksen   ei tarvinnut ottaa, tehdystä politiikasta vedetyistä johtopäätöksistä päätellen, vakavasti,  koska huomautus oli jo annettu silloiselle Liikennevirastolle jo vuonna 2014. 

Huomautus koski Liikenneviraston tekemiä peruslaskelmia ja perusteita,joilla liikenneviraston infra ratkaisut ja budjetit tehtiin.

Näitä poliittisia päätöksiä perustelevia raportteja oli luvattu kehittää ja parantaa oikeuskanslerin raportin  https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/haku/?keyword=liikennevirasto mukaan.  Samassa raportissa todettiin että

:” Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan seurauksena liikennepoliittisen selonteon hankelistan tällaisesta ministeriön näkemyksen mukaan epäasianmukaisesta valmistelusta on ollut, että hallitus on tehnyt vaalikauden liikennettä koskevat politiikkapäätöksensä keväällä 2012 epäselvien tietojen perusteella. Vastoin käsitystään hallituksella ei ole mahdollisuutta kaikin osin toteuttaa keväällä 2012 eduskunnalle liikennepoliittisessa selonteossa esittämiään liikenneväylien kehittämishankkeita kehysten puitteissa.”

Ja juuri vuonna 2012 tehtiin perusratkaisut neljän liikennemuodon kehittämiseksi ns Suomi o n Saari-liikennestrategiaksi .  Mikä on taas perusta jolla maahan on alettu kehittämään nykyinen liikenneverkko maantie ja raideliikenne dominointina.

EU sopimukset vuonna 2011 edellyttivät että raskaan liikenteen maantieliikennevolyymejä aloitetaan siirtää raide ja vesiliikenteeseen. https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en

 

Tulos harjoitetusta politiikasta oli  että

1)      Maantieliikenne volyymien tavoiteltu pienentäminen pysähdytettiin poliittisin päätöksin , kun kestävän kehityksen ja EU :ssa sovitun liikennestrategian tavoite oli pienentää maantieliikenne volyymejä raide ja vesiliikennevaihtoehtojen lisäämisillä 

2)      EU liikennestrategian toteuttamisen edellytyksenä oleva

Liikenteen kokonaisvaltainen viiden liikennemuodon liikenneverkkojen avulla  tutkiminen lopetettiin ja keskityttiin pelkkään raide ja maantieliikenteen kehittämisiin niin että kaikki vienti ja tuonti tavaravienti voitiin tehdä rannikkosatamien kautta. Jätettiin pois sisävesi/itämeri suoraliikenne tutkiminen ja sen vaikutus niin rannikkosatamien kuin raideliikenteen volyymeihin                  

 

3)      Edellä mainitun tutkimusmenetelmän mukanaan tuoman , sen suurimman puutteen voi nähdä selkeästi valtion parlamentaaristen toimikuntien tekemistä korjausvelkaraporteista.  Joista ei löydä merkintöjä em vesiliikenteen korjausveloista vaikka ne käytännössä korjausvelka määritelmien mukaan ovat miljardeja euroja. http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/14.1-korjausvelka-määrittely-ja-mitä-sisävesiväylien-suhteen-ei-ole-tehty-.pdf

 

http://kanaler.arnholm.nu/suomi/suomi.html

 

++++

 

Sos dem puolue

 

On  mielenkiintoinen vaihtoehto ennen suurten noin 30-50 miljardin raideliikenne verkkojen kehittämiskokeilua ,tehdä vaikuttavuus analyysit suoran sisävesi-itämeri vienti tuonti liikennemahdollisuudesta, ja sen vaikutuksesta liikenteen kuljetus kustannuksiin , päästöihin ja muiden liikenneverkkojen liikennemääriin sekä  valtion kustannuksiin ajatellen liikennepoliittista kehittämistä. 

 

Erityisesti mikäli valtio ajattelee  EU liikennestrategian mukaisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisista, joihin on nyt avautuu todellinen poliittinen mahdollisuus kun oikeuskansleri avasi silmät sille, että kaoko vuosikymmenen liikennekehittäminen onkin ollut poliittinen valinta ei faktoihin perustuvaa  maan liikenneverkkojen kehittämstä. 

 

Eli  raideliikenne kehittämisvaihtoehdossa Kyse onkin   puhtaasti Uudenmaan ja Helsingin aluepoliittisista intresseistä .

 

Sos Dem puolue teki puoluekokouksessaan Seinäjoella 2014 ja Lahdessa 2017 päätökset no 130 jossa huomioidaan ainoana puolueena kaikki liikennemuodot, mukaan luettuna sisävesiliikenne ja sen  kehittämistarve.  Käytännössä julistus oli sama mitä LVM vuoden 2007 tavoitteissa vuodella 2030.   Valitettavasti kummankin instanssin päätökset ovat vielä toteuttamatta.

 

VAPAAVUORI & LYLY

 

Saa nähdä onko Vapaavuoren ja Vapaavuoren kanssa samaan suurkaupunki kehittämiseen eksynyt Lyly voitettavissa joko Järvi Suomi tai Sos Dem puolue ohjelmien perusteilla.  Kun tiedossa on että

 

Lyly sitoutui liikenteen osalta Kokoomuksen(inka Mero) ja Keskustan(Esko Aho)  kanssa tehdyn raportin mukaisesti, samaan Helsinki johtoiseen Suomi on saari liikennepoliittiseen linjaan vuoden 2017 puutteellisin tiedoin ( neljän liikennemuodon avulla) tehdyssä liikennepoliittisessa tavoiteohjelmassa http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/2.3-LVM-visio-2050-ja-sen-vesiliikennekommentit-2017.pdf

 

Lylyn mahdollisuus palata Sos dem leiriin sisävesiliikenteen osalta edellyttää häneltä ensisijaisesti sen faktan löytämistä,  että Tampere on oleellinen osa Järvi Suomea, josta kaikki rannikon kautta maaliikenteen avulla  tapahtuva suora tavaraliikenne ulkomaille vähentää Järvi Suomen alueen kehittämistä . Ja Suomi on Saari liikenne strategia, jolla maata nyt kehitetään ja infraa rakennetaan on vastoin sisävesialueiden etua.

 

 Lliikennettä, mikä kulkee sisämaasta rannikoille on noin 1/3 koko maan viennistä ja tuonnista jota on mahdollista suunnata suoraan vesiliikenteeseen  maantieliikenteestä EU liikennestrategiassa sovituin keinoin.  http://www.sisavesi.fi/wp-content/uploads/2018/04/5.1-LIIKENNE-VERKOT-SUOMESSA-JA-NIIDEN-KEHITTÄMINEN.pdf

 

Mielestäni tämän vaihtoehdon tutkiminen tulisi saattaa viralliseksi tiedoksi mahdollisimman pian, n iin, että EU:ssa sovitut ,kehitettävät liikennemäärät saadaan suoraliikenteeseen ja siten Järvi Suomen edut voidaan pitkällä aikavälillä turvata.  Nyt viimeksi tehdyt tutkimukset, joissa todettiin sisävesiliikenteen em realistiset tavoitteet, tyrmättiin valtion toimesta viiden vuoden aikajänne vertailuilla ja pään avaava reitti jätettiin rakentamatta (kustannus 30 miljoonaa euroa).

 

 Vaihtoehdoksi valittiin raprotissa mainitun viiden vuoden jälkeen -ilman raportissa edellytettyjä uusia tutkimuksia -Äänekoskelle maantiekuljetukset ja raideliikennettä tuettiin 180 miljoonaan euron budjetilla niin että vienti voitiin järjestää Helsingin ja Vuosaaren kautta.  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78214

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Martti

http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala/249.-holm-p.-...
Lobbarilista(ilman kaupunkeja ) löytyy em julkaisusta :

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, INFRA ry, Liikennevirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Metsäteollisuus ry, Raideammattilaisten yhteistyöjärjestö JHL, Rakennusliitto ry, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL, Teknologiateollisuus ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Veturimiesten liitto. INFRA ry:n Paavo Syrjö ja Heikki Jämsä sekä SAK:n Sauli Hievanen ovat tutkimushankkeen ideoijat ja konsortion rakentajat. Rahoittajille suuret kiitokset.

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

Niin nuo kaksi Malta ja Kypros ovat oikeasti saaria.

Suomi vain kuvitellaan, ja se on myös hyvin onnistuneesti lobattu sekä mediaan että päättäjille saareksi.

Ja sen mukaan eletään ja rakennetaan infraa, sekä kokonaisia liikennejärjestelmiä kuten saarille rakennetaan... http://www.meriliitto.fi/?page_id=29

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset